همکاری با ما

«آقای بازرگان» آماده ارائه خدمات صادرات (بازاریابی خارجی، خدمات مالی، حمل و نقل و…)

به شرکتها و  بنگاههای کوچک و متوسط در سراسر ایران میباشد.

جهت درخواست همکاری فرم ذیل را تکمیل فرمایید.

 

[wpcaptcha]